Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Digimesta Oy / Erämesta henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Valmistunut 24.05.2018
Päivitetty 26.05.2018

1. Rekisterinpitäjä
Digimesta Oy / Erämesta
Yhteystiedot:
Loimijoentie 88
32700 HUITTINEN
FINLAND

Tunnus: FI22129884

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:
Digimesta Oy / Erämesta
Jyrki Aaltonen
Loimijoentie 88
32700 HUITTINEN
FINLAND
Email: asiakasrekisteri@digimesta.com

2. Rekisteröidyt
Rekisterinpitäjän henkilötietorekisterissä / asiakasrekisterissä on välttämättömiä tietoja rekisterinpitäjän asiakassuhteista tai potentiaaliseksi luokitelluista asiakassuhteista.

3. Henkilötietojen peruste ja käyttötarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn perusteet:

 • Asiakassuhteen ylläpitäminen ja uusien luominen
 • Kirjanpitolain sekä muiden rekisterinpitäjää koskevien lakien ja velvoitteiden täyttyminen

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus:
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat: 

 • Asiakassuhteen ylläpito, hoito ja jälkimarkkinointi
 • Rekisterin ylläpitäjän ajankohtaisten asioiden informoiminen
 • Tuotteiden tiedotteet ja markkinointi, suostumuksen antaneille henkilöille

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
Henkilörekisteri sisältää vain rekisterinpitäjälle välttämättömän tiedon tai sen osatiedon. Tallennettuja perustietoja voivat olla mm. etu- ja sukunimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Lisäksi tallennamme tapauskohtaisesti ja asiakkuuden niin vaatiessa henkilötunnuksen / y-tunnuksen, lupanumeron, sekä sähköisen laskutuksen tiedot.

Edellä mainittujen lisäksi mahdollisia tallennettavia tietoja ovat asiakkaan palvelu ja ostohistoria tuotetietoineen, sekä rekrytointiin liittyvät tiedot.

Teknisten valvontajärjestelmien keräämät tiedot mm. valvontakameroiden tallenteet, verkkoliikenteen tunnistetiedot.

5. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat kirjalliset pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen:
Digimesta Oy / Erämesta
Loimijoentie 88
32700 HUITTINEN
Email: asiakasrekisteri@digimesta.com

Tarkistamme jokaisen pyynnön tekijän henkilöllisyyden. Pyynnön voi esittää vain rekisteröity henkilö itse.

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyn itsensä vapaaehtoisesti luovuttamana verkkosivuillamme, uutiskirjeen tai tuotetilauksen yhteydessä, myymälässä tai messu- ja markkinointi tapahtumissa. Tämän lisäksi käytetään julkisia EU:n sisäisiä tietolähteitä.

Lisäksi tietoja kerätään liiketoimintaan liittyvien teknisten laitteiden ja palvelujen avulla.

Käytämme vain tietolähteitä jotka hyväksyvät tietosuoja-asetuksen ja toimivat sen mukaisesti.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Markkinointitarkoituksiin luovutamme yhteystietoja (nimi ja sähköposti) DigiMesta Oy / Erämesta ulkopuolelle vain seuraaville yrityksille:

 • APSIS International AB sähköposti- ja suoramarkkinointi.
  (Lupa markkinoida vain DigiMestan tai Erämestan tarjoamia tuotteita ja palveluita)

Verkkokauppatilausten yhteydessä, sekä myymälän maksutapahtumien tietojen luovutus:

Lisäksi luovutamme nimi ja yhteystietoja maahantuonti ja tukkuliikkeillemme suoratoimituksia ja takuuasioiden hoitoa varten.

Olemme tarkistaneet että jokainen yhteistyöyrityksemme on sitoutunut noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. 

8. Käsittelyn kesto

 • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Huomioon ottaen mitä muut säilytysvelvollisuuteen vaikuttavat tekijät määrää.
 • Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta. 

9. Henkilötietojen käsittelijät
Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Rekisterinpitäjän henkilötietojen käsittelyyn osallistuvia kolmansia osapuolia ovat:

 • Rantalainen (tilitoimisto)
 • Nethit Systems (verkkokauppatoimittaja)
 • SKJ Systems (ERP järjestelmän toimittaja)
 • Welcom Net (konesalipalvelut, tietoliikenne)

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

12. Muutos-, poisto- , korjaus- ja kieltopyyntöjen toimittaminen
Kaikki rekisterinpitäjän henkilötietojen käsittelyyn esitettävät toimenpiteet ja tiedustelut tulee esittää kirjallisesti. Kirjallinen esitys / pyyntö tulee toimittaa kohdan 1. rekisterin hoitajalle sähköpostitse tai kirjeitse.
Suosittelemme käyttämään www.tietosuoja.fi :stä löytyvää lomakepohjaa
Reagoimme pyyntöön 30pv aikana.

13. Verkkosivuston evästeet (cookies)

Mitä ovat evästeet
Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan mobiili- tai tietokonelaitteellesi. Evästettä käytetään tallentamaan tietoa käyttötavoistasi verkkosivuillamme ja muistamaan valinnat jotka olet tehnyt, esimerkiksi lomakkeelle syöttämäsi tiedot.

Vain evästeen tallentanut sivusto pystyy lukemaan evästeen. Kukaan muu ei pääse evästeen sisältämään tietoon käsiksi. Eväste ei ole haitallinen. Se sisällä virusta eikä ohjelmakoodia.

Miksi keräämme evästeen
Keräämme evästeen jotta verkkosivustomme mm. verkkokauppa voi toimia oikein ja virheitä ei pääsisi sattumaan. Evästeen avulla pystymme tunnistamaan laitteen kun se palaa takasin sivustollemme. Näin muistamme aikaisempia valintoja joita on sivustolla tehty.

Evästeen estäminen
Jokainen käyttäjä voi itse estää evästeiden keräämisen. Jokaisen laitteen selaimen asetuksissa tämä voidaan estää. Estäminen lopettaa tietojen tallentamisen evästeisiin. HUOM! Muistathan että mikäli olet estänyt evästeiden käytön, myös samalla olet estänyt verkkosivustoamme toimimasta oikein. Evästeiden estäminen aiheuttaa mm. sen että tilaaminen verkkokaupastamme vaikeutuu tai jopa estyy kokonaan.

14. Kiitos kun jaksoit lukea tietosuojaselosteemme. :-)